Svenska musikframgångar

Svenskarna har under många år varit framstående i musikbranschen och vi har många namn som är stora i Sverige. Musiklyssnande är den absolut vanligaste fritidssysslan i Sverige och det kanske är vårt stora intresse för musik som gjort oss så framgångsrika.

36742-girl-listen-music

Varje dag, oavsett om vi vill det eller inte, kommer vi i kontakt med musik. När vi gör vardagliga saker dyker musiken upp. Musik spelas i reklamen när vi kollar på tv och när vi handlar spelas med största sannolikhet musik i affären. Men för de flesta är detta positivt och musik är faktiskt den vanligaste fritidsysslan bland svenskar.

Stort intresse receptet för framgång?

Det är en ny undersökning i Dagens Nyheter som visar detta och 38 procent av svenskarna uppger att de lyssnar på musik, vilket gör musiklyssnandet till det vanligaste intresset. Kanske är det på grund av det stora intresset för att lyssna på musik som vi svenskar har blivit så framgångsrika i musikbranschen.

Martin tilldelas pris för sina insatser

En av de absolut mest framgångsrika svenska personerna i musikbranschen är producenten Max Martin. Nyligen fick han regeringens musikexportpris och även regeringens hederspris eftersom han gjort ”mångåriga insatser för svensk musikexport”. Han säger att svenskarna blivit så framgångsrika inom musiken för att många unga svenskar känner att det går och finns möjlighet att få ut sin musik. Den svenska musikindustrin har blivit en väldigt viktig näring för Sverige och branschens tillväxtsiffror slår många andra branscher.

”Intresset för svensk musik går inte att överskatta.”

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.